TM í Kauphöll Nasdaq OMX

Hlutabréf TM voru skráð í Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi 8. maí 2013. Hlutafé félagsins skiptist í árslok milli 1.660 hluthafa, en þeir voru 2.397 í ársbyrjun. 

Upplýsingastefna TM

1.     Markmið upplýsingastefnu

Markmið upplýsingastefnu TM er að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um TM. Þannig má auka þekkingu þeirra og eftir atvikum annarra á starfssemi félagsins.

2.     Hagsmunaaðilar

Helstu hagsmunaaðilar vegna framkvæmdar upplýsingastefnu TM eru:

  • Hluthafar
  • Fjárfestar
  • Greiningarfyrirtæki
  • Matsfyrirtæki
  • Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi
  • Fjölmiðlar

3.     Verklag upplýsingamiðlunar

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi.

a.      Tilkynningar
Tilkynningum um uppgjör félagsins, niðurstöður matsfyrirtækja eða annað sem talið er geta haft umtalsverð áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins er dreift í gegnum fréttaveitu kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi. Þegar fréttir hafa verið birtar í fréttaveitunni eru þær birtar á vef TM  (www.tm.is)

b.      Kynningar
Í kjölfar árshlutauppgjöra heldur TM kynningafundi fyrir hagsmunaaðila. Á kynningarfundum um ársuppgjör verður jafnframt farið yfir áætlanir félagsins.

c.       Þagnartímabil
Einum mánuði fyrir lok hvers uppgjörstímabils og fram að uppgjöri veitir TM engar upplýsingar um málefni er hafa áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins.

d.      Áætlanir
Samhliða ársuppgjöri birtir félagið áætlun fyrir yfirstandandi rekstrarár. Áætlun er uppfærð  ef líkur eru taldar á að verulegu fráviki frá áður birtri áætlun.

e.      Samskipti
Það er markmið TM að eiga í góðum samskiptum við hagsmunaaðila. Í þeim tilgangi er leitast við að veita þeim aðstoð við umfjöllun um félagið innan þess ramma sem lög og reglur heimila.

f.      Talsmaður
Forstjóri TM er talsmaður félagsins. Hann getur veitt öðrum starfsmönnum TM tímabundna heimild til þess að tjá sig um afmarkaða þætti starfseminnar.

Forstjóri félagsins er Sigurður Viðarsson
netfang: sigurdur@tm.is
sími: 515-2609/898-6276

Upplýsingastefna TM er samþykkt af stjórn félagsins og skal endurskoðuð a.m.k. einu sinni á ári. 

Reykjavík 9. mars 2015
Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.


Þróun á hlutabréfaverði frá 1. janúar – 31. desember 2014Listi yfir 20 stærstu hluthafa 31. desember 2014

Nafn Hlutafé %
1 Lífeyrissjóður verslunarmanna 73.278.995 9,63698
2 Gildi - lífeyrissjóður 52.457.974 6,89879
3 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deil 48.240.000 6,34408
4 Stefnir -  ÍS 15 48.069.727 6,32169
5 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 42.037.535 5,52839
6 Söfnunarsjóður lífeyrisréttind 34.241.484 4,50312
7 Virðing safnreikningur 21.143.190 2,78056
8 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deil 20.268.000 2,66546
9 Stafir lífeyrissjóður 20.059.369 2,63802
10 Stapi lífeyrissjóður 18.902.613 2,48590
11 Tryggingamiðstöðin hf. 18.791.868 2,47133
12 Íslandssjóðir - IS Hlutabréfas 18.304.596 2,40725
13 ALDA Equity Opportunity Fund 17.068.481 2,24469
14 Þrír GAP ehf 15.242.441 2,00455
15 Riverside Capital ehf. 15.207.878 2,00000
16 Íslandsbanki hf. 14.814.173 1,94822
17 Stefnir - ÍS 5 14.045.914 1,84719
18 Festa - lífeyrissjóður 14.043.855 1,84692
19 JÖKÁ ehf. 13.444.778 1,76813
20 Hagamelur ehf. 10.009.950 1,31642

Hlutabréf TM skráð í Kauphöll 8. maí 2013


Auðkenni á markaði: TM
Fjöldi hluta: 760.393.888
Fjöldi útistandandi hluta: 741.602.020
Eigin hlutir í lok árs: 18.791.868
Gengi í lok árs 2014: 26,3
Markaðsvirði útistandandi hlutafjár í lok árs 2014: 19.504.133.126 kr.