Lykiltölur

Rekstrarreikningur


2014
2013
Eigin iðgjöld 11.305 m.kr. 11.535 m.kr.
Fjármunatekjur og tekjur af fjárfestingareignum 2.615 m.kr.
2.094 m.kr.
Aðrar tekjur 82 m.kr. 113 m.kr.
Heildartekjur 14.002 m.kr.
13.741 m.kr.
     
Eigin tjónakostnaður ( 8.654) m.kr.  ( 8.099) m.kr.
Annar kostnaður ( 2.931) m.kr. ( 3.050) m.kr.
Heildargjöld  ( 11.585) m.kr. ( 11.149) m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 2.417 m.kr. 2.592 m.kr.
     
Tekjuskattur ( 342) m.kr. ( 256) m.kr.
Hagnaður ársins 2.074 m.kr. 2.337 m.kr.
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 2,75 kr. 3,07 kr.


Efnahagsreikningur


Eignir 31.12.2014
31.12.2013
Rekstrarfjármunir 432 m.kr. 468 m.kr.
 Fjárfestingafasteignir 1.011 m.kr.  0 m.kr. 
Útlán 2.497 m.kr. 2.576 m.kr.
Verðbréf 21.725 m.kr. 18.517 m.kr.
Viðskiptakröfur 3.306 m.kr. 3.166 m.kr.
Eignir til sölu 68 m.kr. 1.029 m.kr.
Aðrar eignir 750 m.kr. 478 m.kr.
Handbært fé og bundin innlán 1.289 m.kr. 4.177 m.kr.
Eignir samtals 31.078 m.kr. 30.411 m.kr.
     
Eigið fé samtals 13.960 m.kr. 13.820 m.kr.
     
Vátryggingaskuld 14.847 m.kr. 14.456 m.kr.
Aðrar skuldir 2.271 m.kr. 2.134 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals 31.078 m.kr. 30.411 m.kr.
     
Eigið tjónshlutfall 76,6% 70,2%
Kostnaðarhlutfall vátryggingarstarfsemi 22,4% 22,2%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall) 99,0% 92,4%
Eiginfjárhlutfall 44,9% 45,4%
Aðlagað gjaldþolshlutfall 3,65 4,47